Ekonomika a financie

Ing. Elena Kuhajdiková

ekonomicko finančná riaditeľka
T: +421 41 5624 837
T: +421 917 195 707
E: elena.kuhajdikova@stabilsk.eu

Ing. Mária Závodská

hlavný účtovník
T: +421 903 757 969
E: maria.zavodska@stabilsk.eu

Ing. Anna Chovancová

člen predstavenstva, účtovníčka
T: +421 41 5624 837
T: +421 903 565 295
E: anna.chovancova@stabilsk.eu

Bc. Matej Čuraj

ekonomický manažér
T: +421 911 999 959
E: matej.curaj@stabilsk.eu