Technická príprava a realizácia stavieb

Ing. Pavol Pecko

výrobno-technický riaditeľ
T: +421 948 256 506
E: pavol.pecko@stabilsk.eu

Technická príprava

Zuzana Bučkuliaková

prípravár
T: +421 41 562 4837
T: +421 948 390 220
E: zuzana.buckuliakova@stabilsk.eu

Ing. Jela Cedzová

administratívny pracovník a rozpočtár
T: +421 903 566 228
E: jela.cedzova@stabilsk.eu

Ing. Zuzana Weberová

rozpočtár
T: +421 948 615 896
E: zuzana.weberova@stabilsk.eu

Realizácia stavieb

Marián Bali

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 907 070 894
E: marian.bali@stabilsk.eu

Igor Borák

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 903 518 588
E: igor.borak@stabilsk.eu

Bc. Jozef Brezáni

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 948 409 310
E: jozef.brezani@stabilsk.eu

Jakub Čuraj

majster stavebnej výroby
T: +421 911 959 511
E: jakub.curaj@stabilsk.eu

Ing. Peter Kochan

manažér pre realizáciu stavieb
T: +421 948 328 670
E: peter.kochan@stabilsk.eu

Ing. Juraj Kostroš

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 948 314 133
E: juraj.kostros@stabilsk.eu

Ing. Matúš Kostroš

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 948 006 561
E: matus.kostros@stabilsk.eu

Branislav Pupík

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 948 129 233
E: branislav.pupik@stabilsk.eu

Ing. Michal Šiška

manažér pre realizáciu stavieb
T: +421 948 443 251
E: michal.siska@stabilsk.eu

Róbert Zoričák

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 910 820 144
E: robert.zoricak@stabilsk.eu