Štruktúra

Jozef Čuraj
generálny riaditeľ, predseda predstavenstva

  Ing. Rastislav Šmalo
  výkonný riaditeľ, člen predstavenstva

  1. Obchod a marketing

   Ing. Rastislav Šmalo
   člen predstavenstva,
   výkonný riaditeľ

   1. Manažéri

    1. Ing. Jela Cedzová

  2. Technická príprava stavieb

   Ing. Peter Kasan
   vedúci prípravy

   1. Prípravári

    1. Zuzana Bučkuliaková

    2. Ing. Jela Cedzová

    3. Bc. Mária Plačková

  3. Realizácia stavieb

   Jozef Čuraj
   vedúci výroby
   predseda predstavenstva
   generálny riaditeľ

   1. Manažéri stavieb

    1. Marián Bali

    2. Anton Bella

    3. Igor Borák

    4. Bc. Jozef Brezáni

    5. Jakub Čuraj

    6. Rastislav Jedlička

    7. Ing. Juraj Kostroš

    8. Ing. Matúš Kostroš

    9. Ing. Pavol Pecko

    10. Ing. Michal Šiška

    11. Ing. Marián Valik

  4. Ekonomika a financie

   Ing. Tomáš Kucko
   ekonomicko-finančný riaditeľ

   1. Hlavný účtovník

    1. Ing. Mária Závodská

   1. Účtovníci

    1. Ing. Anna Chovancová
     člen predstavenstva

    2. Ing. Elena Kuhajdíková

   1. Ľudské zdroje

    1. Ing. Alexandra Čurajová