História

30+

rokov na trhu
O nás

Váš stabilný stavebný partner.

Spoločnosť STABIL, a.s pôsobí na trhu od roku 1998.

Pred zmenou na akciovú spoločnosť sme od roku 1992 pôsobili na trhu ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Sídlo firmy je v Žiline -Budatíne 010 03, Námestie Hrdinov 5.

Neustálym a plynulým zvyšovaním výkonov a tržieb dokazujeme schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa materiálno-technickým podmienkam stavieb a stavebnému trhu, stále sa zvyšujúcim nárokom kladeným na odbornú spôsobilosť a personálne obsadenie našich zamestnancov. Máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Dynamický charakter našej spoločnosti je výsledkom dlhoročného budovania stabilného tímu vysokoodborne kvalifikovaných pracovníkov, ktorí tvoria zázemie spoločnosti. Svojimi znalosťami prispievajú k napĺňaniu kvalitatívnych, ale aj termínových požiadaviek našich klientov a tým aj k ich spokojnosti.

Naša spoločnosť zamestnáva priemerne 60 stálych zamestnancov. Ďalšiu profesionálnu prácu nám zabezpečujú naši osvedčení živnostníci (cca 100) a subdodávatelia špecializovaných profesií.