Predstavenstvo

Jozef Čuraj

predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
T: +421 903 800 668
E: jozef.curaj@stabilsk.eu

Ing. Rastislav Šmalo

člen predstavenstva, výkonný riaditeľ
T: +421 903 228 971
E: rastislav.smalo@stabilsk.eu

Ing. Anna Chovancová

člen predstavenstva, účtovníčka
T: +421 41 5624 837
M: +421 903 565 295
E: anna.chovancova@stabilsk.eu