Obchod a marketing

Ing. Rastislav Šmalo

člen predstavenstva, výkonný riaditeľ
T: +421 903 228 971
E: rastislav.smalo@stabilsk.eu

Ing. Jela Cedzová

administratívny pracovník a rozpočtár
T: +421 903 566 228
E: jela.cedzova@stabilsk.eu