Technická príprava stavieb

Ing. Peter Kasan

vedúci prípravy
T: +421 903 544 668
E: peter.kasan@stabilsk.eu

Zuzana Bučkuliaková

prípravár
T: +421 41 562 4837
T: +421 948 390 220
E: zuzana.buckuliakova@stabilsk.eu

Ing. Jela Cedzová

administratívny pracovník a rozpočtár
T: +421 903 566 228
E: jela.cedzova@stabilsk.eu