Realizácia stavieb

Jozef Čuraj

vedúci výroby, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
T: +421 903 800 668
E: jozef.curaj@stabilsk.eu

Marián Bali

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 907 070 894
E: marian.bali@stabilsk.eu

Ing. Juraj Kostroš

manažér pre realizáciu stavieb
T: +421 948 314 133
E: juraj.kostros@stabilsk.eu

Anton Bella

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 903 822 328
E: anton.bella@stabilsk.eu

Ing. Matúš Kostroš

manažér pre realizáciu stavieb
T: +421 948 006 561
E: matus.kostros@stabilsk.eu

Igor Borák

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 903 518 588
E: igor.borak@stabilsk.eu

Ing. Pavol Pecko

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 948 256 506
E: pavol.pecko@stabilsk.eu

Bc. Jozef Brezáni

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 948 409 310
E: jozef.brezani@stabilsk.eu

Ing. Michal Šiška

manažér pre realizáciu stavieb
T: +421 948 443 251
E: michal.siska@stabilsk.eu

Jakub Čuraj

majster stavebnej výroby
T: +421 911 959 511
E: jakub.curaj@stabilsk.eu

Róbert Zoričák

manažér pre realizáciu stavieb, stavbyvedúci
T: +421 910 820 144
E: robert.zoricak@stabilsk.eu

Ing. Miroslav Krištofčák

manažér pre realizáciu stavieb
T: +421 911 840 090
E: miroslav.kristofcak@stabilsk.eu